Elite Residences

Elite Terrace, District 15

Strata Terrace

Freehold

Elite Residences Price Summary

MinMaxMedianMean
Transaction (S$ per sqm)7,1037,238 7,1827,168

Elite Residences Historical Transaction Prices

Elite Residences Historical Transactions Unit Prices

Primary Schools within 1km of Elite Residences