Gao Ming Hua Yuan

Shamah Terrace, District 21

Terrace

Freehold

Gao Ming Hua Yuan Price Summary

MinMaxMedianMean
Transaction (S$ per sqm)8,69313,987 10,17210,604

Gao Ming Hua Yuan Historical Transaction Prices

Gao Ming Hua Yuan Historical Transactions Unit Prices